top menu    صفحه اول | دانشگاه | ریاست دانشگاه | معاونت ها | دانشکده ها | بیمارستانها | شبکه بهداشت و درمان | مراکز تحقیقاتی | مجلات دانشگاه | درباره كاشان| لينكهاي مفيد| تماس |
 
اطلاعات فردي :
  mohsen  taghadosi
 
   آدرس: Kashan medical sciences university
   تلفن  
   منزل : 03155540021  
   محل كار : 5552999 - 0361  
   تلفن همراه : 09133634439  
   فاكس : 5575057 - 0361

 

 e-mail :    
  موقعيت فعلي :
  • مدير اجرايي فصلنامه علمي پژوهشي فيض
  • مدیر گروه پرستاری داخلی- جراحی دانشگاه

1- عضو هیئت تحریریه پورتال قلب سالم
2. مدير مسئول مجله علمي، پژوهشي كنكاش دانشگاه از سال 1373 تا 1384
3. عضو شوراي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامائي
4. عضو شوراي مركزي EDC
5. عضو كميته برنامه ريزي راهبردي معاونت پژوهشي
6. عضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي 74 -86
7. عضو شوراي سياست گذاري HSRدانشگاه
8.  دکترای تخصصی Ph.D
9. عضو شوراي آموزشی دانشكده پرستاري
10. سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه72-85
11. عضو هيئت تحريريه مجله فيض
12.استادیار گروه داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
13.  عضو کمیته اقامه نماز و امر به معروف دانشگاه
 
   آموزش :

تدريس:

 • تدريس دروس داخلي جراحی 3 (قلب، ویژه دانشكده پرستاري تهران
 • برگذاري و تدريس حدود 70كارگاه روش تحقيق و مقاله نويسي براي دانشجويان ارشد،
 • پزشکی عمومی و دوره دستياري دانشگاه علوم پزشكي كاشان
 • تدريس دوره هاي عملي قلب و عروق ،خون و تنفس،سیستم اندوکرین،سرطان و دروس ويژه در بخش ccu و ای سی یوبيمارستان
 • تدريس دروس بررسی وضعیت سلامت و نشانه شناسی، بزرگسالان و سالمندی 2،روش تحقیق
1. كارآموزي داخلي جراحي 3
2. داخلي جراحي 3و4
3. بيماريهاي داخلي اتاق عمل و مدارک پزشکی
4. بيهوشي و روشهاي احياء قلب و عروق
5. تدريس پرستاري ويژه (ccu, icu و دياليز)
6-تدريس دروس کارشناسی ارشد : سمینار مسائل، مدیریت سالمندی و داخلی جراحی، روش تحقیق ،نظریه های پرستاری سالمندی ، دروس ویژه اختصاص 2،5 و7  دوره کارشناسی ارشد ویژه و تدریس دروس مدیریت و چالشهای پرستاری دوره دکتری تخصصی
   مدارک تحصیلی :
 • ليسانس  دانشكده پرستاري مامایی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1367-1363.
 •  فوق ليسانس: پرستاری داخلی جراحی،دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربيت مدرس تهران،  سال 1370 – 1367.
 • دکترای تخصصی  پرستاری داخلی جراحی  دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
   طرحهای تحقیقاتی :
1. دكتر شفائي-  محسن تقدسي- . بررسي تاثيرات تزريق عضلاني با سطح سرمي CPK.
2. دكتر سيد علي مسعود- محسن تقدسي . بررسي ارتباط بين سطح سرمي Mg با بروز حمله ميگرن.
3. دكتر سيروس دارابيان-  محسن تقدسي. بررسي رابطه مصرف سيگار با نتايج تست ورزشي در مردان سيگاري و غير سيگاري 40-20 ساله كاشان.
4. محمد افشار- محسن تقدسي - سيد مهدي ساداتي نژاد. بررسي ميزان اعتماد به نفس در شروع و پايان ماه مبارك رمضان و غير ماه رمضان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال 1379.
5. دكتر رضوان منيري- محسن تقدسي. بررسي نظرات و ميزان آگاهي اعضاي هيأت علمي در مورد طرح درس در دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 80-79. 
6. محسن تقدسي - محمدرضا افاضل . بررسي خصوصيات فردي روابط خانوادگي و اجتماعي بيماران فلج مغزي عقب مانده جسمي و ذهني تحت پوشش مراكز توانبخشي كاشان سال 82.
7. منصور ديانتي- محسن تقدسي . بررسي نظرات پزشكان، اساتيد پرستاري ودانش آموختگان پرستاري درمورد نيازهاي آموزشي دانش آموختگان پرستاري شاغل درمراكز بهداشتي درماني شهرستان كاشان.
8. محسن تقدسي . بررسي علل تاخير در مراجعه و درمان بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد قلب در بيمارستان بهشتي سال 81-80.
9. مجري طرح تحقيقاتي " بررسي نگرش كادر پزشكي و بيماران نسبت به انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس اسلام"
10. مجري دوم طرح تحقيقاتي  بررسي اثر تجويز كوتاه مدت عصاره گياه سنا بر روي وضعيت اجابت مزاج كاركنان شركت تقطيران كاشان"
11. مجري دوم طرح تحقيقاتي   " مقايسه تشخيص كلينيكي فارنژين استرپتوكوكي با تشخيص پاراكلينيكي (كشت حلق و تست لاتكس) در بيماران مراجعه كننده به مركز سرم درماني كاشان در سال هاي 76-85 "
12. مجري سوم طرح تحقيقاتي    " بررسي وضعيت سلامت جسمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان ورودي سال 1375 "
13. همكار اصلي طرح تحقيقاتي  پايان يافته 7615 تحت عنوان " بررسي وضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان ورودي سال 1375 "
14. مجري اول طرح تحقيقاتي  " بررسي مشكلات بيماران تعويض دريچه شده قلب شهرستان كاشان سال 77"
15. مجري طرح تحقيقاتي   " بررسي وضعيت سلامت مصدومين شيميايي شهرستان كاشان سال 1377 "
16. مجري طرح تحقيقاتي  " بررسي نيازهاي آموزشي آموزش مداوم پزشكان عمومي شهرستان كاشان طي سال 79-1378"
17. همكار اصلي طرح تحقيقاتي   " بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد بيماران ديابتي در مورد عوارض چشمي ديابت مراجعه كننده به مراكز ديابت كاشان سال 1382 "
18. مجري اول طرح تحقيقاتي " بررسي ميزان مواجه با ريسك فاكتورهاي عروق كرونر در شهركاشان در سال 1382"
19. همكار اصلي طرح تحقيقاتي " بررسي تأثير سير بر قند خون بيماران ديابتي تيپ 2 "
20. مجري اول طرح تحقيقاتي " بررسي كيفيت زندگي در مبتلايان به بيماران ايسكمي قلب در مراجعين به مراكز درماني كاشان در سال 86-85"
   انتشارات :
   کتاب :
  • كتاب مراقبت و درمان بيماران قلب و عروق تاليف، محسن تقدسي ـ فهيمه فنائيان، انتشار كاك،
  • سلامت قلب از جواني تاليف، محسن تقدسي ـ فهيمه فنائيان، انتشارات مرسل
  • الکترو کاردیوگرافی برای پرستاران دکتر محسن تقدسی انتشارات حکیم هیدجی
   مقاله :
1. دكتر احمد خورشيدي- محسن تقدسي- مقايسه نگرش بيماران و كادر پزشكي نسبت به انجام معاينات بيماران بر اساس موازين شرع مقدس اسلام در شرايط غير اضطراري در شهر كاشان. طب و تزكيه 45، 1381
2. محسن تقدسي. تعيين وضعيت ديابت در بيماران مبتلا به بيماري ايسكمي قلب و طرح پيشگيري از آن در بيماران بستري در بخشهاي قلبي. نشريه علمي خبري د.ع.پ.شهيد صدوقي يزد 2، 1372
3. محسن تقدسي-  ررسي ارتباط عادات رفتاري با بيماريهاي ايسكمي قلب در مبتلايان بستري در بيمارستان بهشتي كاشان در سال 1373. فيض 26، 1382
4. دكتراسماعيل فخاريان-محسن تقدسي-دكتر سيد علي مسعود. بررسي اپيدميولوژي ضربه هاي سر در منطقه كاشان. فيض 25، 1382
5. محسن تقدسي-دكتر ابراهيم رضي-دكتر محمد زارع. بررسي مشكلات تنفسي در جانبازان شيميايي جنگ تحميلي. طب نظامي 43، 1381
6. محسن تقدسي. تعيين وضعيت ديابت در بيماران مبتلا به بيماري ايسكمي قلب و طرح پيشگيري از آن در بيماران بستري در بخشهاي قلب. نشريه علمي خبري د.ع.پ.شهيد صدوقي يزد 2، 1372
7. دكتر عباس تقوي - محسن تقدسي. شيوع هليكوباكتر پيلوري در كودكان مبتلا به دل درد مزمن و قدرت آزمون اوره آز سريع. فيض 18، 1380
8. دكتر امامي- دكتر سيدي- محسن تقدسي- . شيوع رومبوسيتوپني ناشي از تجويز هپارين با دوز درماني در بيماران قلبي بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال 1378. فيض 18، 1380
9. دكتر سيد علي مسعود- محسن تقدسي- . اپيدميولوژي مبتلايان به ديسكوپاتي بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي سالهاي 73-1371. فيض 8، 1377
10. دكتر فقيهي- دكتر فرزانگان- محسن تقدسي. بررسي اثرات متوكلوپراميد در بيماران سوء هاضمه بدون زخم. فيض 1، 1376
11. دكتر سيد محمود سيدي- محسن تقدسي. بررسي شيوع افسردگي در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان شهيد بهشتي. فيض 13، 1379
12. دكتر لسان- محسن تقدسي- كفايت دياليز در بيماران همودياليزي شهرستان كاشان طي سال 1377. فيض 17، 1380
13. دكتر علي هنرپيشه-  محسن تقدسي- . بررسي رابطه سوء هاضمه با اسهال پايدار بررسي قدرت يافته هاي باليني در تشخيص فارنژيت استرپتوكوكي. فيض 1، 1376
15. دكتر نادر ممتازمنش-  محسن تقدسي. بررسي خصوصيات كودكان مبتلا به لوسمي در منطقه كاشان طي سالهاي 78-1373. فيض 14، 1379
16. دكتر احمد طالبيان- دكتر علي هنرپيشه- - محسن تقدسي. بررسي ارتباط عوامل خطرزا با بروز اولين حمله تشنج ناشي از تب در كودكان. فيض 26، 1382
17. دكتر رضوان منيري- محسن تقدسي-  بررسي آگاهي و نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در مورد طرح درس. همايش بين المللي اصلاحات و مديريت تغيير در آموزش پزشكي. د.ع.پ.شهيد بهشتي 82/09
18. دكتر سيد علي مسعود- محسن تقدسي. بررسي عوارض كوتاه مدت و ميان مدت CVA در بيماران مبتلا به فشار خون و ديابت. همايش سراسري پرستاري و مامائي د.شاهد 78/09
19. دكتر سيد علي مسعود- محسن تقدسي. بررسي رابطه اختلالات خواب با سردردهاي ميگرني و عصبي. پژوهنده 3، 1381
20. محسن تقدسي-دكتر ابراهيم رضي- دكتر محمد زارع. بررسي مشكلات تنفسي در جانبازان شيميائي جنگ تحميلي عراق عليه ايران. كنگره سراسري طب نظامي. د.ع.پ.ارتش 81/07
21. محسن تقدسي. بررسي خصوصيات ويژه بيماران مبتلابه ايسكمي قلب در ...قلب بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و ارائه طرح پيشگيري اوليه. كنگره قلب و عروق د.ع.پ.شيراز 68/03
22. دكتر سيد علي مسعود- محسن تقدسي. بررسي وضعيت اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به ديسكوپاتي بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال 73-1371. چهاردهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران. د.ع.پ.تهران 78/02
23. محسن تقدسي- دكتر محمدرضا معيري- دكتر محمد زارع. بررسي وضعيت سلامت پوست در جانبازان شيميائي كاشان. كنگره سراسري طب نظامي د.ع.پ.ارتش 81/07
24. محسن تقدسي- دكتر محمد زارع- دكتر امامي. بررسي وضعيت سلامت سيستم هماتولوژيك در جانبازان شهرستان كاشان در سال 1377 . خلاصه مقالات كنگره سراسري طب نظامي د.ع.پ.ارتش 81/07
25. محمد افشار-- محسن تقدسي- سيد مهدي ساداتي نژاد-. بررسي رابطه روزه داري با ميزان اعتماد به نفس دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان. كنگره روزه داري و سلامت مركز تحقيقات درون ريز و متابوليسم 80/07.
26. محسن تقدسي. INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF PATIONTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE. مجله پزشكي جمهوري اسلامي 76/03
27. محسن تقدسي. RESEARCH ABOUT BEHAVIORAL CHARACTERISTICA OF PATIONTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE. مجله پزشكي جمهوري اسلامي 76/03
28. محسن تقدسي. تعيين مشخصات ويژه بيماران مبتلا به ايسكمي قلب. سمينار سراسري قلب و عروق. د.ع.پ.شيراز 74/09
29. محسن تقدسي. عوارض پيوند كليه و آموزش به بيماران تحت درمان. كنگره سراسري كليه و مجاري ادراري. د.ع.پ.شيراز 75/03.
30. محسن تقدسي- فهيمه فنائيان. ملاحظات اخلاقي در پژوهش. اولين كنگره سراسري انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس. وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي 74/
31. دكتر احمد خورشيدي- محسن تقدسي ،پيمان دبير مقدم. مقايسه تشخيص باليني فارنژيت استرپتوكوكي با تشخيص پاراكلينيك ( كشت گلو ) در بيماران مراجعه كننده به مركز سرم درماني كاشان در سال 76-75. كنگره گوش و حلق و بيني 76/12
32. محسن تقدسي- دكتر ابراهيم رضي. Study of respiratory complications of chemical victims of the Imposed War in Kashan, 1991-1992. طب نظامي 4، 1376
33. دكتر امامي- محسن تقدسي-  Evaluation of depression in chemetheropy pationts in Kashan university of medical sciences -Iran 1998-99. كنگره سرطان آسيا 78/10 India
34. محسن تقدسي- فهيمه فنائيان. روشهاي ويژه جهت پيشبرد و تصميم گيري اخلاقي جهت مراقبت از بيماران مسن. اولين كنگره سراسري اخلاق پرستاري. وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
35. محسن تقدسي. بررسي اثر گياه سنا بر روي وضعيت اجابت مزاج كاركنان شركت تقطيران كاشان. مجله د.ع.پ.مشهد 9، 1380
36. محسن تقدسي. مشكلات تنفسي در جانبازان شيميائي جنگ تحميلي عراق عليه ايران. همايش آموزش و مراقبت در بيماريهاي مزمن. د.ع.پ.مشهد80/08
37. محسن تقدسي. بررسي علل تاخير در مراجعه و درمان بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد حاد قلب به بيمارستان بهشتي 82-80. ششمين كنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق. د.ع.پ.مشهد 83/03
38. محسن تقدسي . تعيين فراواني عوامل خطر انفاركتوس ميوكارد در مبتلايان به انفاركتو س قلب بستري در بخش CCU بهشتي كاشان سال 81-80. اولين كنگره طب داخلي دانشجويان علوم پزشكي سراسر كشور. د.ع.پ.هرمزگان 83/11
39. محسن تقدسي. Survey about behavioral risk factor for ischemic. ششمين كنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق. د.ع.پ.مشهد
40. دكتر صمد نوري زاد- دكتر همايون تابش- محسن تقدسي. بررسي فراواني علل مورتاليتي و موربيديتي بيماران بستري در ICU مغز و اعصاب بيمارستان نقوي كاشان طي سالهاي 80-1378. فيض 34، 1384
41. Ebadi, Sadr, Azizi, Matini, Iranparvar, Taghadosi, Moini. Effect of weight loss on the prevention of type 2 diabetes in Tehran lipid and glocose study. Abstract of 13th Asia- Oceania Congress of Endocrinology 85/03/21
42. محسن تقدسي. بررسي عوارض مزمن تنفسي جانبازان شيميايي عراق. همايش آموزش و مراقبت در مبتلايان به بيماريهاي مزمن.
43. محسن تقدسي. بررسي علل تأخير در درمان بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد. ششمين كنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق.
44. محسن تقدسي. بررسي مشكلات خوني جانبازان شيميايي جنگ تحميلي. همايش سراسري طب نظامي. د.ع.پ.كاشان
45. محسن تقدسي. وضعيت سل و مشكلات آنها. سمينار نارسائي تنفسي و مراقبتهاي تنفسي.
46. محسن تقدسي. بررسي عوامل خطر در بيماران مبتلا به MI. سمينار مراقبت از بيماران قلبي و تنفسي. د.ع.پ.شيراز
47. محسن تقدسي. بررسي ارتباط ديابت با بيماريهاي عروق كرونر. اولين كنگره سراسري و بازآموزي ديابت. د.ع.پ.شهيد صدوقي يزد
48. محسن تقدسي. بررسي فراواني تروماهاي چشمي. سمينار سراسري فوريتهاي پرستاري و مامائي. د.ع.پ.همدان
49. محسن تقدسي. تعيين مشخصات ويژه بيماران مبتلا به ايسكمي قلب. سمينار سراسري قلب و عروق. د.ع.پ.همدان
50. محسن تقدسي. مراقبت از بيماران پيوند كليه. سمينار مراقبت از بيماران كليوي و مجاري ادرار. د.ع.پ.شيراز
45. محسن تقدسي. روشهاي ويژه جهت پيشبرد و تصميم گيري اخلاقي جهت مراقبت از بيماران مسن. كنگره سراسري اخلاق پرستاري. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
51. محسن تقدسي. بررسي عادات رفتاري بيماران مبتلا به بيماري ايسكمي قلب. كنگره مديترانه اي پيشگيري از بيماريهاي قلبي. د.ع.پ.اصفهان
52. محسن تقدسي. بررسي مشكلات تنفسي مصدومين شيميائي جنگ تحميلي. همايش آموزش و مراقبت در مبتلايان بيماريهاي مزمن. د.ع.پ.مشهد
53. بررسي ارتباط عادات غذايي با بيماري ايسكمي قلب، محسن تقدسي، محمدرضا افاضل، دكتر محمود سيدي، مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران، دوره 14، شماره 54، بهار 1386
54. بررسي مشكلات بيماران تعويض دريچه قلبي شده كاشان در سال 1380، محسن تقدسي، مرتضي آبدار اصفهاني دوره نهم، شماره 34، تابستان 84
55. تاثير قرص سير بر قند خون بيماران دياتبي نوع 2، دكتر سيد عليرضا عبادي، دكتر الهام رحيمي لنجي، محسن تقدسي، دكتر احمد خورشيدي،
56. بررسي ارزش تشخیصی گراديان غلظت آلبومين سرم ـ مايع آسيت نسبت به روش ترانسودا ـ اگزودا در مبتلايان به آسيت، حسين شريفي، محسن تقدسي، عبدالحسين داوودآبادي، سيدعليرضا عبادي، دوره دهم، شماره 38، تابستان 1385
57. بررسي ارتباط صدا و ميزان فشار خون كارگران كارخانه ريسندگي در هفتمين كنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق 1384
58. بررسي علائم هايپرتانسيون در مبتلايان به فشار خون بالا در مراكز درماني شهر كاشان سال 1384 هفتمين كنگره قلب و عروق
59. بررسي مشكلات تنفسي بيماران تعويض دريچه شده شهر كاشان چهاردهمين كنگره بين المللي قلب و عروق سال 1383.
60. بررسي علل تاخير در مراجعه و درمان بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد ششمين كنگره سراسري قلب و عروق مشهد سال 1383.
61. بررسي عوامل خطر در بيماران مبتلا به بيماريهاي اسكيمي قلب سال 1383 ششمين كنگره سراسري قلب و عروق.
62. بررسي مشكلات بيمران تعويض دريچه قلب شده كاشان. سيزدهمين كنگره بين المللي انجمن قلب ايران سال 1382.
63. تقدسي محسن، زارع محمد، بررسي مشكلات تنفسي قربانيان شيميايي جنگ تحميلي عراق عليه ايران كنگره طب نظامي سال 1382.
64. تقدسي محسن، بررسي خصوصيات رفتاري بيمران مبتلا به بيماري هاي اسكيمي قلب، فيض تابستان 1382.
امامي،  تقدسي م. بررسي افسردگي در مبتلايان به سرطان سينه تحت شيمي درماني سال 1999، انيستيتو سرطان هند.
65. مطالعه مشكلات تنفسي قربانيان شيميايي كاشان جمله طب نظامي جلد 4، سال پائيز 1381.
66. تقدسي محسن: بررسي خصوصيات ويژه در بيماران مبتلا به بيماري ايسكمي قلب مجله پزشكي جمهوري اسلامي ايران جلد 11، شماره 5، 1997، 1430-1016 ISSN
67. تقدسي محسن، بررسي خصوصيات رفتراي ويژه در بيماران مبتلا به بيماريهاي ايسكمي قلب، مجله پزشكي جمهوري اسلامي ايران، جلد 11، شماره 5، 1430-1016: ISSN سال 1997.
68. خورشيدي احمد، تقدسي محسن، مقايسه نظر بيماران و كادر درماني در مورد انطباق امور پزشكي يا موازين شروع مقدس اسلام در شرايط غير اضطراري، مجله طب و تزكيه شماره 45،‌تابستان 2397-1608: ISSN 2002 .
69. مسعود سيد علي، محسن تقدسي، بررسي ارتباط اختلالات خواب با سردرد ميگرني در مبتلايان به ميگرن، مجله پژوهنده، سال 1381.
70. سيدي، سيد محمود، محسن تقدسي، بررسي افسردگي پس از انفاركتوس در بيماران بستري در بخش ccu ، مجله فيض.
71. بررسي ميزان و علل تاخير در مراجعه بيماران مبتلا به انفاركتوس ميو كارد حاد قلب به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان 1383، محسن تقدسي، سيدمحمود سيدي نياسر، سید غلامعباس موسوی، مجله فيض

Polypharmacy and its related factors among the elderly population in Kashan, Iran. during 2011-2012. M Dianati, GA Shojaegharebag, A Mesdaghinia, M Taghadosi, F Shenasa, KAUMS Journal (FEYZ) 201518 (6), 578-584., 2015.

Life associated with fear and worry: A major concern among the cardiac valve-replaced patients  M Taghadosi, R Memarian, F Ahmadi Iranian journal of nursing and midwifery research .2015 20 (1), 121-128., 2015

An Investigation on the Effect of Continuous Care Model on Depression, Anxiety and Stress Among Renal Transplant Patients. Z SALEHI, M TAGHADOSI, MR AFAZEL Women 2015 8 (4), 131-137., 2015

The relationship between sexual satisfaction and quality of life in patients with acute coronary syndrome. M Taghadosi, AL GHANBARI, HR Gilasi, AM GHANBARI, KZ TAHERI MEDICAL-SURGICAL NURSING JOURNAL 2015 4 (1), 16-22., 2015

NURSING STAFF VIEWS ABOUT THE BARRIERS TO PATIENT EDUCATION AND PROVIDED STRATEGIES TO IMPROVE IT IN HOSPITALS AFFILIATED TO KASHAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, 1391

MS Mousavi, M Taghadosi, Z Rezaie Shahsavarloo Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 2014 12 (9), 842-849, 2014

Comparison of quality of life before and after the therapeutic interventions in patients with acute coronary syndrome . Z Rahnama, M Taghadosi, M Mazochi KAUMS Journal (FEYZ) 2014 18 (5), 440-447, 2014

The Effects of Inhalation Aromatherapy on Anxiety in Patients With Myocardial Infarction: A Randomized Clinical Trial.

Z Najafi, M Taghadosi, K Sharifi, A Farrokhian, Z Tagharrobi Iranian Red Crescent Medical Journal 201416 (8), 2014.

The Experiences of “Difficult Life” in Heart Valve Replaced Patients M Taghadosi, R Memarian, F Ahmadi Iranian Red Crescent Medical Journal 201416 (8), 2014.

Effect of a 12-week interval running program on female primary school students with ADHD ME Bahram, F Assarian, F Atoof, M Taghadosi, N Akkasheh, G Akkasheh KAUMS Journal (FEYZ) 2014 18 (2), 151-158, 2014

Effect of cognitive therapy on mental health in patients with heart failure M Taghadosi, F Rohollah, M Aghajani, F Raygan KAUMS Journal (FEYZ) 201418 (1), 52-59, 2014.

A Survey on the Frequency of HLA-B27 in Patients Engaged With Seronegative pondyloarthropathies in Kashan, Iran. K Esalat-Manesh, M Taghadosi, A Arj Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 2014, 2014

Experiences of warfarin use among cardiac valve-replaced patients in Iran M Taghadosi, R Memarian, F Ahmadi Journal of Critical Care Nursing 2014 6 (4), 207-216, 2014.

Comparing the effect of lovastatin and exercise on serum lipid profile in hyperlipidaemic patients . M Taghadosi, BJ Fath-Gharib, A Piroozmand International Journal of Medicine and Biomedical Research2013 2 (1), 18-22, 2013.

The effect of concomitant administration of furosemide and salbutamol on spirometry parameters in persistent asthma MA Saba, M Taghadosi, SS Kasaee, H Akbari Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences201317 (2), 2013.

The frequency and risk factors for early-onset ventilator-associated pneumonia in intensive care units of Kashan Shahid-Beheshti hospital during 2009-2010 . M Sabery, H Shiri, M Taghadosi, HR Gilasi, M Khamechian Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences2013 16 (6), 2013.

The effect of Pilates exercises on general health in women with type 2 diabetes. M Torabian, M Taghadosi, NM Ajorpaz, L Khorasanifar Life Scienc, 2013.

Effect of a cardiac rehabilitation program on clinical and paraclinical findings of patients with ischemic heart disease. F Raygan, M Taghadosi, H Rajabi-Moghadam, A Hoseini, SA Moravveji Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences 201317 (2), 2013

Evaluating in-hospital delay for fibrinolytic therapy of myocardial infarction patients with acute ST-elevation in Kashan Shahid-Beheshti hospital during 2007-2010 . H Rajabi-Moghadam, F Raygan, M Nourddini, SGA Mousavi. Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences201216 (5)., 2012

Evaluation of the problems among the physical-mental disabled children under the coverage of Kashan rehabilitation centers. M Taghadosi, MR Afazel, Z Rahemi. Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences 16 (2), 2012.

Frequency of musculoskeletal complications among the diabetic patients referred to Kashan diabetes center during 2009-10  B Zamani, SM Matini, R Jamali, M Taghadosi. KAUMS Journal (FEYZ)2012 15 (3), 225-231., 2011

Assesing the result of exercise test on the patients with typical and atypical chest pain referring to the Mazandaran Cardiac Center in 2007 . H Jafari, M Taghadosi, J Heydari, RA Mohammadpour, E Nasiri. Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences 2011 14 (4), 2011

Relevance of serum vitamin D level and the disease activity in rheumatoid arthritis. E Kamal, M Taghadosi, A Arj, M Matini, SA Moravveji, O Nasiri, . Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences 201114 (4). , 2011

MS510 GENERAL AND SPECIFIC QUALITY OF LIFE FOR THE PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE REFERRING TO MEDICAL CENTERS OF KASHAN 2007. M Taghadosi Atherosclerosis Supplements 2010 11 (2), 212. , 2010

MS479 THE SURVEY OF PATIENT'S QUALITY OF LIFE WITH ISCHEMIC HEART DISEASE. M Taghadosi Atherosclerosis upplements 201011 (2), 206., 2010

Delay and its Related Factors in Seeking Treatment in Patients with Acute Myocardial Infarction M Taghaddosi, M Dianati 2010.Arya journal, 2010

Association between impaired glucose tolerance (IGT) and acute myocardial infarction

SA Ebadi, M Taghadosi, M Taghadosi, SGA Mousavi, F Raygan,.Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences 2010 14 (1), 2010.
A survey on the effect of lovastatin and exercise on serum lipid profiles in hyperlipidemic patients M Taghadosi, M Seyedy, SGA Mousavi, J Fathgharib KAUMS Journal (FEYZ) 200913 (3), 188-194, 2009

Effect of Metformin in Serum Level B12 and Folic Acid in Patient with Type 2 Diabetes Mellitus  E A, G S, T M J Ardabil Univ Med Sci 2008 8 (4), 403-407., 2008

Effect of garlic on blood sugar in patients with type 2 diabetes mellitus. SA Ebadi, ER Lenji, M Taghadosi, A Khorshidi, H Akbari. Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences 2007 11 (1), 2007

Effect of Epidural Analgesia on Blood Epinephrine Concentration and Duration of First Stage of Labor. S Nafisi, Z Tabasi, LV Ashkevary, M Taghadosi, SGA Moosavi Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences 2005 9 (1)., 2005

THE COMPARISON OF PATIENTS AND MEDICAL STAFFS ATTITUDE ABOUT EXAMINING PATIENTS ACCORDING TO THE RULES OF HOLLY ISLAM RELIGIOU5 IN NON-EMERGENCY CONDITIONS IN THE CITY OF KASHAN IN 1376 A KHOURSHIDI, M TAGHADOSI, WM ATHARY TEB VA TAZKIEH 2002., 2002

Prevalence of Heparin-induced Thrombocytopenia in patients with cardiovascular disease admitted to Shahid Beheshti Hospital in Kashan in 1999 . SAH Emami, K Kabiri, SM Sayedi, M Taghaddosi KAUMS Journal 2001( FEYZ ) 5 (2), 50-53., 2001

Clinical and paraclinical criteria for Thyroid disorders in patients over 15 years. H Sharifi, AH Emami, SH Moosavi, M Taghaddosi KAUMS Journal ( FEYZ) 2001 5 (3), 33-40., 2001

Evaluation of the sufficiency of dialysis in patients with renal disease in Kashan from 1997 to 1998. SM Matini, M Taghadosi, SGA Moosavi Feyz Journals of Kashan iversity of Medical Sciences 2001 5 (1), 82-87., 2001

Evaluation of characteristics of children with leukemia in Kashan area from 1994-99. N Momtazmanesh, S Vaziri, M Taghadosi KAUMS Journal (FEYZ) 2000 4 (2), 103-109., 2000

Effects of Metoclopramide in patients with non-ulcer dyspepsia. AHF Kashani, A Farzanegan, M Taghaddosi, A Ershadi KAUMS Journal ( FEYZ ). 1 (1), 1-6, 1997.
 Raygan F, Taghadosi M, Rajabi-Moghadam H, Hoseini AR, Moravveji SA. Effect of a cardiac rehabilitation program on clinical and paraclinical findings of patients with ischemic heart disease. Feyz 2013; 17(2): 132-8.
    Taghadosi M, MemarianR, Ahmadi F. Experiences of warfarin use among cardiac valve-replaced patients in Iran: aqualitive study.Iran J Crit Care Nurs. 2013,6(4):213–222. 

Taghadosi M, Fath-Gharib B.J, Piroozmand A. Comparing the effect of lovastatin and exercise on serum lipid profile in hyperlipidaemic patients. Int J Med Biomed Res 2013;2.  .(1):18-22

zahra salehi, taghadosi. Investigation on the Effect of Continuous CareModel onDepression, Anxiety and StressAmong Renal TransplantPatients.(2015وBiomed. & Pharmacol. J., Vol. 8(March Spl Edition), 131-137.
Leila Ghanbari Afra, Mohsen Taghadosi.Relationship Between Ischemic Heart Disease and Sexual Satisfaction.Global Journal of Health Science; Vol. 8, No. 1; 2016 ISSN 1916-9736 E-ISSN 1916-9744.

Taghadosi M, Ghanbari Afra L. The relationship between sexual satisfaction and quality of life in patients with acute coronary syndrome. Medical - Surgical Nursing Journal 2015; 4(1): 16-22.
   شركت در سمينارها، كنفرانس ها و كنگره ها :
   سخنرانی :
سخنراني در كارگاه ها
1. محسن تقدسی. نحوه اجراي كارآزمائي باليني. كارگاه كارآزمائيهاي باليني. د.ع.پ.كاشان
2. محسن تقدسی. بيان مسأله پژوهش- اهداف و فرضيات پژوهش- تهيه و تنظيم پروپوزال. سي و نهمين كارگاه روش تحقيق  د.ع.پ.كاشان 
3. محسن تقدسی. طراحي يك كارآزمائي باليني. اولين كارگاه كارآزمائي باليني در علوم پزشكي. د.ع.پ.كاشان
4. محسن تقدسی. اخلاق در پژوهش. هفدهمين كارگاه روش تحقيق. د.ع.پ.كاشان
5. محسن تقدسی. رفرانسها و منابع نويسي در مقالات تحقيقي. كارگاه نگارش و ارائه مقالات علمي. د.ع.پ.كاشان
6. محسن تقدسی. رفرانس نويسي و كدگذاري در مقالات پزشكي. كارگاه نگارش و ارائه مقالات پزشكي. د.ع.پ.كاشان
 7. محسن تقدسی. ارزيابي وضعيت سلامت در فرآيند پرستاري. بازآموزي فرآيند پرستاري. د.ع.پ.كاشان
8. محسن تقدسی. ارزشيابي شفاهي. كارگاه ارزشيابي مهارتهاي باليني. د.ع.پ.كاشان
9. محسن تقدسی. شرايط آزمونها. كارگاه ارزشيابي مهارتهاي باليني. د.ع.پ.كاشان
10. محسن تقدسی. مدياهاي غير نورتاب. كارگاه كاربرد رسانه هاي آموزشي در آموزش پزشكي. د.ع.پ.كاشان
11. محسن تقدسی. مطالعات مداخله اي. پنجمين كارگاه كشوري توانمندسازي پژوهشگران ويژه اعضاء فعال كميته تحقيقات دانشجوئي.
12. محسن تقدسی. مواد و روشها ( Method and Materials ). هفتمين كارگاه نگارش و ارائه مقالات ويژه كاركنان دانشگاه. د.ع.پ.كاشان 
13. محسن تقدسی. نگارش عنوان مقاله ( Title ). هشتمين كارگاه نگارش و ارائه مقالات.
14. محسن تقدسی. نگارش عنوان مقاله. دهمين كارگاه نگارش و ارائه مقالات ويژه كاركنان دانشگاه. د.ع.پ.كاشان
 15. داوري 83 مقاله از مقالات مجله فيض
16 برگذاری بیش از 80 گارکاه روش تحقیق و مقاله نویسی
   پوستر :
عنوان مقاله
 بررسي خصوصيات ويژه بيماران مبتلابه ايسكمي قلب در ...قلب بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و ارائه طرح پيشگيري اوليه
 تعيين وضعيت ديابت در بيماران مبتلا به بيماري ايسكمي قلب و طرح پيشگيري از آن در بيماران بستري در بخشهاي قلبي
 تعيين مشخصات ويژه بيماران مبتلا به ايسكمي قلب
 ملاحظات اخلاقي در پژوهش
 عوارض پيوند كليه و آموزش به بيماران تحت درمان
 روشهاي ويژه جهت پيشبرد و تصميم گيري اخلاقي جهت مراقبت از بيماران مسن
 INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF PATIONTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE
RESEARCH ABOUT BEHAVIORAL CHARACTERISTICA OF PATIONTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE
 مقايسه تشخيص باليني فارنژيت استرپتوكوكي با تشخيص پاراكلينيك ( كشت گلو ) در بيماران مراجعه كننده به مركز سرم درماني كاشان در سال 76-75
 بررسي وضعيت اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به ديسكوپاتي بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال 73-1371
 بررسي عوارض كوتاه مدت و ميان مدت CVA در بيماران مبتلا به فشار خون و ديابت
Evaluation of depression in chemetheropy pationts in Kashan university of medical sciences -Iran 1998-99
 بررسي رابطه روزه داري با ميزان اعتماد به نفس دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان
 مشكلات تنفسي در جانبازان شيميائي جنگ تحميلي عراق عليه ايران
 بررسي اثر گياه سنا بر روي وضعيت اجابت مزاج كاركنان شركت تقطيران كاشان
 Epidemiologic investigation of extrapulmonary T.B in patients who referred to Kashan, Iran
 بررسي مشكلات تنفسي در جانبازان شيميائي جنگ تحميلي عراق عليه ايران
 بررسي وضعيت سلامت پوست در جانبازان شيميائي كاشان
 بررسي وضعيت سلامت سيستم هماتولوژيك در جانبازان شهرستان كاشان در سال 1377
 بررسي آگاهي و نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در مورد طرح درس
 بررسي نظرات پرستاران در مورد نيازهاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان پرستاري
 بررسي علل تاخير در مراجعه و درمان بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد حاد قلب به بيمارستان بهشتي 82-80
Survey about behavioral risk factor for ischemic patient
 تعيين فراواني عوامل خطر انفاركتوس ميوكارد در مبتلايان به انفاركتوس قلب بستري در بخش CCU بهشتي كاشان سال 81-80
 بررسي توافق دو روش تشخيصي گراديان غلظت آلبومين سرم- مايع آسيت و روش ترانسودا-اگزودا در مبتلايان به آسيت بستري در بيمارستان بهشتي..82
 بررسي علائم هايپرتنشن بر اساس شيوع در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني شهر كاشان
 بررسي ارتباط آلودگي صوتي و ميزان هايپرتنشن در كارگران كارخانجات ريسندگي و بافندگي شهرستان كاشان، سال 1382
 بررسي روشهاي ارزشيابي باليني توسط اساتيد دانشكده پرستاري مامايي كاشان، سال 1384
 بررسي ميزان فشار خون، شدت صوت در كارگران كارخانه مخمل ابريشم و ريسندگي و بافندگي شهرستان كاشان در سال 1383
Effect of metformin in serum level of B12 and folicacid
 Effect of weight loss on the prevention of type 2 diabetes in Tehran lipid and glocose study
 بررسي فراواني پروتئينوري در زنان باردار مبتلا به پره اكلامپسي مراجعه كننده به زايشگاه شبيه خواني كاشان در سال 1384
 بررسي نگرش پزشكان عمومي فارغ التحصيلان نسبت به اهميت درون دوره علوم پايه در دانشگاه علوم پزشكي
 بررسي وضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
 بررسي ديدگاه دانشجويان دوره كارآموزي نسبت به آموزش باليني
 بررسي نتايج هولتر مانيتورينگ در مبتلايان به تالاسمي ماژور
  بررسي فراواني انواع آريتمي هاي پس از انفاركتوس ميوكارد در بيماران بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال 1384
 بررسي علل تاخير و درمان در مراجعه سالمندان مبتلا به انفاركتوس ميوكارد بستري بخش CCU در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان
 بررسي ارزشيابي تشخيصي كلينيكي براساس روش OSCE در فارغ التحصيلان پرستاري متقاضي استخدام در دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال 1386
 ميزان مواجهه با عوامل خطر ايسكمي در افراد 65-30 سال
The survey of patients quality of life with ischemic heart disease
بررسي رفتارهاي درمان طلبي بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي سال هاي 86-1385
Quality of life Patients with Ischemic Heart Disease
بررسي تاثير آموزش مبتني بر عملکرد بر رضايت بيماران از دانشجويان پرستاري
   سرپرستي پايان نامه :

1- بررسي عوارض موسکولواسکلتال در مبتلايان به ديابت مراجعه کننده به مرکز ديابت کاشان در طي سال 1387

2- بررسي تآثير مصرف متفورمين بر روي سطح سرمي ويتامين B12 در مبتلايان به ديابت سال 1383 - 1382

3- بررسي ارتباط سطح سرمي آدنوزين دآمينازADA) وhigh sensitive CPRبافعاليت بيماري مبتلايان به آرتريت روماتوييد درشهرستان کاشان درسال1388

 4- بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر استرس ،افسردگی و اضطراب بیماران پیوند کلیه

5- بررسي اثر عصاره سير بر روي ميزان آنزيمهاي کبدي در بيماران مبتلا به استئاتو هپاتيت غير الکلي ( NASH )

6- بررسي دانش ، نگرش و عملکرد مادران کودکان مبتلا به تب تشنج مراجعه کننده به مراکز درماني شهرستان کاشان در سال 1386 - 1385

7-  بررسي فراواني عوامل خطرساز و( OUT COME ) مبتلايان به سرطان پستان مراجعه کننده به کلينيک انکولوژي کاشان طي سال هاي 1385 - 1383

8- بررسي وضعيت فشارخون در دانش آموزان پايه اول مقطع راهنمايي شهرستان کاشان طي سال 1383- 1382

 9- بررسی ارتباط سندرم حاد کرونری با رابطه زناشویی و کیفیت زندگی

10- بررسي تآثير توام فوروزمايد و سالبوتامول نبولايز شده بر شاخصهاي اسپيرومتري مبتلايان به آسم پايدار

11- بررسي ارتباط اندکس فعاليت بيماري و سطح سرمي Anti ccp دربيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد (RA)

12-  بررسي اثر سير بر سطح هموسيستئين پلاسماي خون افراد مبتلا به بيماري ايسکميک قلبي

13-   بررسي تآثير سير بر قند خون بيماران ديابتي تيپ دو

14- تاثیر شناخت درمانی بر سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران مبتلاء به نارسایی قلب

 15- بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر سلامت عمومی و اضطراب بیماران مبتلاء به دیابت نوع دو
16- بررسی تاثیرفشار همزمان نقاط چشم سوم و شن من  بر اضطراب و متغیرهای همودینامیک و دیس ریتمی بیماران تحت کاتتریسم قلب
 17- تاثیر همزمان رایحه درمانی و آوای قرآن کریم بر سطح اضطراب بیماران مبتلاء به سکته قلبی
18- مقایسه کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری
 19- بررسی میزان شیوع سوء رفتارو عوامل مرتیط با ان در سالمندان شهر کاشان
 20-  
 
 
   عضويت در انجمن ها :
   زمينه پژوهشي مورد علاقه :
انجام مطالعات کیفی با رویکرد گراندد تئوری
مدل سازی در مراقبت از بیماران مزمن